Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Σεμινάρια Αξιολογητών » Β1 Νοέμβριος 09 - Μάιος 10