Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Σεμινάρια Αξιολογητών » Φάκελος σεμιναρίων Διαβαθμισμένου Β (Β1&Β2) Απρίλιος 2011