Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Σεμινάρια Αξιολογητών » Σεμινάρια Διαβαθμισμένου Επιπέδου Β (Β1&Β2) Μάρτιος 2012