Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Σεμινάρια Αξιολογητών » Σεμινάρια Επιπέδου Γ1 - Μάιος 2013