Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Ακαδημαϊκή ταυτότητα

 

Από το ακαδ. έτος 2014-2015, τα δίπτυχα που χορηγούσε  το Τμήμα με την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων καταργήθηκαν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν,  να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα.  

Για την  εγγραφή  για την έκδοση της ταυτότητας, θα πρέπει να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://academicid.minedu.gov.gr και να ακολουθήσετε τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων σας.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο:
http://academicid.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf.

Προκειμένου να αποκτήσετε ακαδημαϊκή ηλεκτρονική διεύθυνση,
θα πρέπει να κάνετε αίτηση νέου λογαριασμού στο webadm.uoa.gr