Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδάκτορες

Διδάκτορες Τμήματος

Σαρλής Μιχαήλ       michail1899[at]yahoo[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

" Η συριακή πολιτική στον Λίβανο και ο μετασχηματισμός της στρατηγικής σχέσης Συρίας-Ιράν στη νέα Μέση Ανατολή (2003-2014): Συστημική γεωπολιτική ανάλυση της ανακατανομής ισχύος μεταξύ του μπααθικού καθεστώτος της Δαμασκού και του ισλαμιστικού καθεστώτος της Τεχεράνης"

Hμερομηνία Αναγόρευσης: 08/11/2016

Στογιάννος Αλέξανδρος CV     astogiannos[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η σύγχρονη ανάγνωση του Friedrich Ratzel και ο περί γεωγραφικού ντετερμινισμού μύθος. Η περίπτωση του Ανατολικού Ζητήματος»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: 4/10/2012

Βιργινία Μπαλαφούτα cv         vbalafouta[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Διεθνές δίκαιο ποταμών : Διακυβέρνηση διακρατικών ποταμών»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: 18/05/2015

Διονύσιος Τόμπρος         diontombros[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η Γεωστρατηγική σημασία των δορυφορικών δικτύων πρόσκτησης και διακίνησης επίγειας στρατιωτικής πληροφορίας στο σύστημα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και ελλάδος - Κυπριακής Δημοκρατίας»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: Ιούνιος 2017

Duriye Gokcebag

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Tα Sifat Fiiller της Τουρκικής και η διδασκαλία τους σε Ελληνόφωνους»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: Μάϊος 2018

 

Μαρία Ρομποπούλου     rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης: Η χρήση  της ελληνικής και τουρκικής γλώσσας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση».

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 23/11/2018.