Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδάκτορες

Διδάκτορες Τμήματος

Σαρλής Μιχαήλ       michail1899[at]yahoo[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

" Η συριακή πολιτική στον Λίβανο και ο μετασχηματισμός της στρατηγικής σχέσης Συρίας-Ιράν στη νέα Μέση Ανατολή (2003-2014): Συστημική γεωπολιτική ανάλυση της ανακατανομής ισχύος μεταξύ του μπααθικού καθεστώτος της Δαμασκού και του ισλαμιστικού καθεστώτος της Τεχεράνης"

Hμερομηνία Αναγόρευσης: 08/11/2016

Στογιάννος Αλέξανδρος CV     astogiannos[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η σύγχρονη ανάγνωση του Friedrich Ratzel και ο περί γεωγραφικού ντετερμινισμού μύθος. Η περίπτωση του Ανατολικού Ζητήματος»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: 4/10/2012

Βιργινία Μπαλαφούτα       vbalafouta[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Διεθνές δίκαιο ποταμών : Διακυβέρνηση διακρατικών ποταμών»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: 18/05/2015

Διονύσιος Τόμπρος         diontombros[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η Γεωστρατηγική σημασία των δορυφορικών δικτύων πρόσκτησης και διακίνησης επίγειας στρατιωτικής πληροφορίας στο σύστημα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και ελλάδος - Κυπριακής Δημοκρατίας»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: Ιούνιος 2017

Duriye Gokcebag

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Tα Sifat Fiiller της Τουρκικής και η διδασκαλία τους σε Ελληνόφωνους»

Hμερομηνία Αναγόρευσης: Μάϊος 2018

 

Μαρία Ρομποπούλου     rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης: Η χρήση  της ελληνικής και τουρκικής γλώσσας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση».

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 23/11/2018

 

Καζαντινού Ευαγγελία  ev_kazan[at]otenet[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Σώματα κειμένων και διδακτική της μετάφρασης: Σημασιοσυντακτικά ζητήματα και διακειμενική συνεκτικότητα "

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 09/10/2018

 

Κωτούλας Ιωάννης ioanniskot[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Η ελληνική γεωπολιτική σκέψη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα"

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 17/01/2020

 

Γιούλη Παρασκεύη voula[at]ilsp.athena-innovation[dot]gr


Θέμα διδακτορικής διατριβής:

"Σημασιολογικό πεδίο των «συναισθημάτων»: ταξινόμηση των ρημάτων της ελληνικής που δηλώνουν «συναίσθημα». Δομο-λειτουργική προσέγγιση με στόχο την διευκόλυνση της μεταφραστικής διαδικασίας".

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 15/10/2020

Δωματιώτη Ξανθίπη xdomatioti[at]gmail[dot]com

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:


"Θεωρία και Εφαρμογή της Συστημικής  Γεωπολιτικής Αν αλύσεως: Η Υπερβορεία Τήξις των Πάγων ως Γεωπολιτικός Παράγων των γεωστρατηγικών Ανταγωνισμών στο Σύμπλοκο των Παρακτίων Χωρών του Αρκτικού Κύκλου και μελέτη των γεωπολιτικών τους επιπτώσεων στο Υποσύστημα του Ανασχετικού Δακτυλίου της Μεσογείου-Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Θεωρητική δοκιμασία ισχύος του Γεωπολιτικού  Υποδείγματος του  N.J.Spykman"

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 09/10/2020

Άγις-Γεώργιος Δήγκας 

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Μαθηματική προτυποποίηση της θεωρητικής προσεγγίσεως της Σύγχρονης Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως κατά τον Ι.Θ.Μάζη".

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 30/03/2021

 

Γεώργιος-Ορίωνας Μαριάς

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Η Γεωπολιτική Προσέγγιση της Ελληνικής Πολιτικής Ασφάλειας στην Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης».

 Ημερομηνία Αναγόρευσης: 15/10/2021


Καβαρλίγκος Αριστείδης 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Ενεργειακή Ασφάλεια Ανατολής Δύσης: Η περίπτωση της Ελλάδος".

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 15/11/2021

 

Ευαγγελία Χαλδαιάκη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Η δημοτική μουσική στις τουρκόφωνες και ελληνόφωνες μουσικές συλλογές της ύστερης οθωμανικής περιόδου: λαϊκός πολιτισμός και διακοινοτικές σχέσεις"

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 19/04/22

 

Λάμπρος Πατσαβέλλας

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Το ισλαμικόν δίκαιον εν τω πλαισίω της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης μετ'εμφάσεως εις τα εγκλήματα πολέμου. Από της εννοίας του πολέμου εις το καθεστώς ενόπλου συρράξεως"

Ημερομηνία Αναγόρευσης: 30/05/22