Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

 

A.M: Δ0002 Αχλάδη Ευαγγελία  evach[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η Σμύρνη στη νεοτουρκική περίοδο: 1908-1918» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Αιμιλία Θεμοπούλου (επιβλ.)
 • Ελένη Σελλά
 • Herve Georgelin

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

2η Συνεδρία 1-10-2009

A.M: Δ0003 Κατσάνος Γεώργιος gkatsanos[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Οι επιπτώσεις των Απελάσεων του 1964 στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Αιμιλία Θεμοπούλου (επιβλ.)
 • Ιωάννης Μάζης
 • Στέφανος Παπαγεωργίου

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

6η Συνεδρία 30-03-2010

A.M: Δ0010 Σανλίογλου Χριστίνα christisanli[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Η ενσυναίσθηση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο έργο της Διδώς Σωτηρίου και το έργο του Yasar Kemal"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Σελλά Ελένη, (επιβλ.)
 • Ιωάννης Σαριδάκης
 • Mπατσαλιά Φρειδερίκη

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η Συνέλευση 05-02-2019

 

Α.Μ. Δ0019 Νιεράτ Σουχάντ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Το ονοματικό σύνταγμα της Αραβικής  και οι προσδιορισμοί του: η Διαγλώσσα των ελληνόφωνων εκπαιδευομένων - Ανάλυση λαθών"


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ελένη Σελλά  (επιβλέπουσα)

 • Φρειδερίκη Μπατσαλιά

 • Ra’ed Mustafa Hasan Abdur-Raheem, Αναπλ.Καθηγητής Τμήμα Αραβικής Γλώσσας στο Najah National University - Ναμπλούς, Παλαιστίνη

Απόφαση Γ.Σ:

22-10-2021

A.M. Δ0020 Emmanuel Duwat


Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Αnalyse Géopolitique de l' énergie et des armements en méditerranée orientale (Magreb, Machreq et Asie Mineure). Étude des relations et des correlations dans le nexus systémique».

«Γεωπολιτική ανάλυση της Ενέργειας και των Εξοπλισμών στην Ανατολική Μεσόγειο (Μαγκρέμπ, Μασρέκ και Μικρά Ασία). Μελέτη των σχέσεων και των συσχετισμών στο πλαίσιο του συστημικού συμπλόκου».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Απόφαση Γ.Σ. :

3η Συνεδρία/ 7-12-12

Α.Μ. Δ0021 Μούκα Ευθυμία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Αξιολόγηση και Μετάφραση: Μεταφραστικές στρατηγικές στον υποτιτλισμό. Η περίπτωση του ρατσιστικού λόγου. Σωματοκειμενική κριτική ανάλυση"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλέπων)
 • Ελένη Σελλά
 • Αγγελική Φωτοπούλου

Απόφαση Γ.Σ. :

22-10-2021

 

Α.Μ. Δ0027 Πραχαλιάς Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Κατασκευή γεωπολιτικού προβλεπτικού υποδείγματος τάσης ανακατανομής ισχύος στο γεωπολιτικό σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου, με γεωπολιτικό παράγοντα το ισλαμιστικό κίνημα και την επιρροή του στα ενεργειακά
κοιτάσματα της περιοχής. Περιπτωσιολογική μελέτη, η περίπτωση της Ελλάδας».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας
 • Μάριος Ευρυβιάδης


Απόφαση Γ.Σ.
7η Συνεδρία/ 17-7-2013 

 

Α.Μ. Δ0030  Ευδοξία Καψαλάκη 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Η γλώσσα της μακροοικονομίας, την περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής προσαρμογής 2010-2017 : Σημασιολογική και πραγματολογική διερεύνηση της μεταβολής και της διακύμανσης της,υπό το πρίσμα της συστηματικής επαφής Αγγλικής- Ελληνικής μέσω της μεταφραστικής διαδικασίας, με αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων».


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλ)
 • Ιωάννης Μάζης 
 • Παναγιώτης Πετράκης


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 10-6-2014 

 

 Α.Μ. Δ0038 Μαρίας Νέμετς 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Γεωπολιτισμική ανάλυση του ψυχολογικού παράγοντα στο σύμπλοκο Ελλάδος-Σερβίας-Fyrom και η εξωσυστημική παρέμβαση της νέο-οθωμανικής Τουρκίας»


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του  Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (επιβλέπων).

 • Γεώργιος Βοσκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 25-11-2014 

 

A.M: Δ0046  Σμαρώ Βαλαβανίδου

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Κεμαλικός Εθνικισμός :Η εθνική διαπαιδαγώγιση μέσα από τα λαϊκά περιοδικά (1923-1945)".

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ευθυμία Κάννερ  (επιβλέπων)
 • Ιωάννης Μάζης 
 • Κων/νος Γώγος

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνεδρία 30-11-2016

 

Α.Μ.: Δ0050 Σοφία Μπουντουράκη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Η Τουρκική Ισλαμιστική Διανόηση τη δεκαετία του 1960: Η περίπτωση του Sezai Karakoc"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κωνσταντίνος Γώγος  (επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Prof. Dr. Eylem Akdeniz Goker (Altinbas University)

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

1η συνεδρίαση 4/10/2018

Α.Μ.: Δ0051 Άγγελος Υψηλάντης 

«Αι Χριστιανικαί Κοινότητες ως ισλαμικώς προστατευόμεναι (άχλ αλ-δέμα) εν Ιεροσολύμοις από της ισλαμικής κατακτήσεως μέχρι της καταλύσεως του Οθωμανικού κράτους»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κυριάκος Νικολάου-Πατραγάς (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνέλευση 4-12-2018

Α.Μ.: Δ0052 Χρήστος Μηνάγιας

«Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Τουρκίας από το 2003 μέχρι σήμερα»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • κ.Κωνσταντίνος Γώγος
 • κ.Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 25ης Σεπτεμβρίου 2019

Α.Μ.: Δ0053 Μαρία Πουλιοπούλου

«Λόγος (Discourse) και σεξουαλικότητα: Αναπαραστάσεις των σεξουαλικών ταυτοτήτων και κοινωνικά δομημένα στερεότυπα»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης, (Επιβλέπων)
 • Ελένη Σελλά,
 • Ευθυμία Κάννερ

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 25ης Σεπτεμβρίου 2019

Α.Μ.: Δ0054 Παναγιώτης Μητρόπουλος

«Ο ρόλος του Ελλαδικού χώρου απέναντι στις προκλήσεις της επάρκειας τροφής στην Ευρώπη κατά τον 21ο αιώνα- Μια γεωπολιτική προσέγγιση»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • κ.Κωνσταντίνος Γώγος
 • κ.Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 25ης Σεπτεμβρίου 2019

Α.Μ.: Δ0057 Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος

«Ιστορία και Γεωπολιτική ανάλυση των οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος με τις παράκτιες χωρες της στο Σύμπλοκο της Μεσογείου»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • κ. Γεώργιος - Αλέξανδρος Σγούρος
 • κ.Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 24ης Σεπτεμβρίου 2020

 

Α.Μ.: Δ0058 Μαρία Πήλιουρα

«Γεωπολιτική των Τουρκικών Ισλαμιστικών Οργανώσεων σε Βέλγιο και Ολλανδία»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κωνσταντίνος Γώγος(Επιβλέπων)
 • κ. Ιωάννης Θ. Μάζης
 • κ. Κυριάκος Νικολάου-Πατραγάς

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 24ης Σεπτεμβρίου 2020

 

Α.Μ.: Δ0060 Αναστάσιος Νικόπουλος

«Το Νομικόν Καθεστώς του Αγιονύμου Όρους επί Τουρκοκρατίας»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κυριάκος Νικολάου-Πατραγάς (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 24ης Σεπτεμβρίου 2020

Α.Μ.: Δ0061 Γεώργιος Ανεψιού

«Διεθνές Δίκαιο και Γεωπολιτική Ανάλυση.Η αξιοποίηση του Διεθνούς Δικαίου στη Γεωπολιτική Ανάλυση-Γεωστρατηγική Σύνθεση, στο πλαίσιο της συμπεριλήψεώς του, ως συνιστώντος στοιχείου του Πυλώνα "Πολιτική και Ασφάλεια", κατά τη Μεθοδολογία της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Ηλίας Ηλιόπουλος
 • Κωνσταντίνος Γώγος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 20ης Μαϊου 2021

Α.Μ.: Δ0062 Στέφανος Καραβίδας

«Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Επιχειρησιακές Αμυντικές Πρακτικές: Ο Γεωπολιτικός Παράγων της Ελληνικής και Τουρκικής Αεροπορικής Στρατιωτικής Ισχύος στο Σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου κατά την περίοδο 1975-2021 συμφώνως προς την Μεθοδολογία της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Γεώργιος Κορρες
 • Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0063 Ευάγγελος Φανίδης

«Η Συμφωνία των Πρεσπών και ο ρόλος του τύπου : α) ως γεωστρατηγικού εργαλείου χαράξεως εξωτερικής πολιτικής, β) ως μέσου επηρεασμού  της κοινής γνώμης, γ) ως πυλώνα στη γεωπολιτική της Πληροφορίας»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Σαριδάκης
 • Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0064 Ραφαήλ Καλυβιώτης

«Πολιτισμός και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση:Τα ταυτοτικά κινήματα και πολιτικές νοούμενα ως Γεωπολιτικοί Παράγοντες μεταλλάξεως και ομογενοποιήσεως της θεμελιώδους Πολιτισμικής δομής των Δυτικών Εθνο – κρατικών δρώντων από την δεκαετία του 1960 έως σήμερα»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Σαριδάκης
 • Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0065 Γεώργιος Κόκλας

«Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Επιχειρησιακές Αμυντικές Πρακτικές: Επιχειρησιακή σημασία των Ειδικών Δυνάμεων σε συρράξεις γειτνιαζουσών χωρών με κοινό θαλάσσιο Αρχιπελαγικό Περιβάλλον»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Γ. Σιδηρόπουλος
 • Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0066 Μιράν Τσαλικιάν

«Πολιτισμός και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση: Η περίπτωση της εξελίξεως της ατονικής μουσικής ως Γεωπολιτικού Παράγοντος στη διαδικασία μιας ομογενοποιητικής μεταλλάξεως της Δυτικής μεταπολεμικής εθνο – ταυτοτικής μουσικής οντολογίας. Περίοδος: 1950-2021»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Α. Ζέρβας
 • Τ. Α. Γεωργάκη

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0067 Θεόδωρος Νικολοβγένης

«Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Επιχειρησιακές Αμυντικές Πρακτικές: Η μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας σε έναν σπονδυλωτό οργανισμό που θα αναβαθμίσει το Γεωστρατηγικό – Γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη αποτροπή»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Κωνσταντίνος Γώγος
 • Ηλίας Ηλιόπουλος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

 Α.Μ.: Δ0068 Ευστράτιος Ζηκόπουλος

«Ο περί Ισλάμ επιστημονικός λόγος του Καθηγητού Ιωάννη Μάζη»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κυριάκος Πατραγάς (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 14ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0069 Βαλέρια Αντωνοπούλου

«Διδασκαλία και Εκμάθηση της Τουρκικής ως ξένης»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ελένη Σελλά (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Σαριδάκης
 • Κωνσταντίνος Γώγος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 28ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0070 Γεώργιος Μελέκος

«Τα κοινωνικά δίκτυα πραγματικού χρόνου ως εργαλείο αναλύσεως της πληροφορίας που αφορούν μεταβολές γεωπολιτικών παραγόντων σχετιζόμενες με περιπτώσεις αστάθειας στην Ν/Α Μεσόγειο»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Σαριδάκης
 • Κωνσταντίνος Γώγος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 28ης Ιουλίου 2021

Α.Μ.: Δ0071 Χρήστος Χριστοφόρου

«Γεωπολιτική προσέγγιση των Ρωσσοκυπριακών σχέσεων κατά την περίοδο 2010-2021»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (Επιβλέπων)
 • Ηλίας Ηλιόπουλος
 • Κωνσταντίνος Γώγος

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

Συνέλευση 28ης Ιουλίου 2021