Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

A.M: Δ0001 Τουλουμάκος Παντελής pant_touloumakos[at]yahoo[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η διαμόρφωση της εικόνας της Οθωμανικής  αυτοκρατορίας στα έργα σύγχρονων Τούρκων διανοητών»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Αιμιλία Θεμοπούλου (επιβλ.)
 • Κων/νος Γώγος
 • Πασχάλη Βαλσαμίδη

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

2η Συνεδρία 1-10-2009

A.M: Δ0002 Αχλάδη Ευαγγελία  evach[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η Σμύρνη στη νεοτουρκική περίοδο: 1908-1918» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Αιμιλία Θεμοπούλου (επιβλ.)
 • Ελένη Σελλά
 • Herve Georgelin

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

2η Συνεδρία 1-10-2009

A.M: Δ0003 Κατσάνος Γεώργιος gkatsanos[at]turkmas.uoa[dot]gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Οι επιπτώσεις των Απελάσεων του 1964 στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Αιμιλία Θεμοπούλου (επιβλ.)
 • Ιωάννης Μάζης
 • Στέφανος Παπαγεωργίου

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

6η Συνεδρία 30-03-2010

A.M: Δ0005 Αλεξόπουλος Μιχαήλ alexopoulosm[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Η ενσυναίσθηση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο έργο της Διδώς Σωτηρίου και το έργο του Yasar Kemal"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Μάζης Ιωάννης (επιβλ.)
 • Ναχμάνι Αμίκαμ
 • Τσινισιζέλης Μιχάλης 

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

9η Συνεδρία 09-07-2010

A.M: Δ0010 Σανλίογλου Χριστίνα christisanli[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Το έργο «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου και η μετάφρασή του στην Τουρκική γλώσσα: γλωσσολογική προσέγγιση».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Σελλά Ελένη, (επιβλ.)
 • Ιωάννης Σαριδάκης
 • Mπατσαλιά Φρειδερίκη

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η Συνέλευση 05-02-2019

 

A.M: Δ0015 Χαροκόπος Κων/νος charokoposko[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«Η νέα μορφή του ΝΑΤΟ: Πραγματικότητα – Ανασχεδιασμός- Υλοποίηση σε συνάρτηση με τη διεθνή οικονομική συγκυρία. Ένα απρόβλεπτο υπόδειγμα».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (επιβλέπων)
 • Γεώργιος Σιδηρόπουλος
 • Κωνσταντίνος Γώγος

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

2η συνέλευση 8-11-17

A.M:  Δ0016   Κωτούλας Ιωάννης ioanniskot[at]turkmas.uoa[dot]gr

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Η ελληνική γεωπολιτική σκέψη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα".

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (επιβλέπων)
 • Μάριος Ευρυβιάδης
 • Ναχμάνι Αμίκαμ

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνεδρία 2-11-2012

A.M: Δ0017  Δενιόζος Νικόλαος

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Συμβολή στη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπολιτικής. Η περίπτωση του αγγλοσαξονικού ακαδημαϊκού χώρου".

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (επιβλέπων)
 • Σπυρίδων Λίτσας
 • Μάριος Ευρυβιάδης

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνεδρία 2-11-2012

 

Α.Μ. Δ0019 Νιεράτ Σουχάντ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Συμβολή στην ανάλυση των μορφοσυντακτικών και λεξιλογικών λαθών γραπτού λόγου των εκπαιδευομένων ελληνοφώνων στην Αραβική"


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ελένη Σελλά  (επιβλέπουσα)

 • Φρειδερίκη Μπατσαλιά

 • Ra’ed Mustafa Hasan Abdur-Raheem

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

7-12-2012

A.M. Δ0020 Emmanuel Duwat


Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Αnalyse Géopolitique de l' énergie et des armements en méditerranée orientale (Magreb, Machreq et Asie Mineure). Étude des relations et des correlations dans le nexus systémique».

«Γεωπολιτική ανάλυση της Ενέργειας και των Εξοπλισμών στην Ανατολική Μεσόγειο (Μαγκρέμπ, Μασρέκ και Μικρά Ασία). Μελέτη των σχέσεων και των συσχετισμών στο πλαίσιο του συστημικού συμπλόκου».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Απόφαση Γ.Σ. :

3η Συνεδρία/ 7-12-12

Α.Μ. Δ0021 Μούκα Ευθυμία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Νόρμες μεταφραστικής συμπεριφοράς. Η μετάφραση πολιτισμικών ενδεικτών στον κινηματογραφικό λόγο. Συγκριτική συγχρονική μελέτη σε ΣΚ (Ισπανικά- Ελληνικά- Αγγλικά)"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλέπων)
 • Ελένη Σελλά
 • Αγγελική Φωτοπούλου

Απόφαση Γ.Σ. :

5η Συνεδρία/ 27-2-2013

Α.Μ. Δ0022  Καβαρλίγκος Αριστείδης 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Ενεργειακή Ασφάλεια Ανατολής Δύσης: Η περίπτωση της Ελλάδος".

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας 
 • Χρίστος Λαδιάς

Απόφαση Γ.Σ. :

5η Συνεδρία/27-2-2013

Α.Μ. Δ0023 Γιούλη Παρασκεύη


Θέμα διδακτορικής διατριβής:

"Σημασιολογικό πεδίο των «συναισθημάτων»: ταξινόμηση των ρημάτων της ελληνικής που δηλώνουν «συναίσθημα». Δομο-λειτουργική προσέγγιση με στόχο την διευκόλυνση της μεταφραστικής διαδικασίας".

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλ.)
 • Αγγελική Φωτοπούλου
 • Γεώργιος Μικρός


Απόφαση Γ.Σ.
6η Συνεδρία/24-5-2013

Α.Μ. Δ0024 Παπαλλή Φίλια


Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Η μουσουλμανική κοινότητα της Κύπρου και η εξέλιξή της κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας (1570-1923)»

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

 • Αιμ. Θεμοπούλου (επιβλ.)
 • Στέφανος Παπαγεωργίου
 • Ιωάννης Θεοχαρίδης


Απόφαση Γ.Σ.
6η Συνεδρία/24-5-2013

Α.Μ. Δ0025 Καζαντινού Ευαγγελία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Σώματα κειμένων και διδακτική της μετάφρασης: Σημασιοσυντακτικά ζητήματα και διακειμενική συνεκτικότητα "

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλέπων)
 • Ελένη Σελλά
 • Μιχαήλ Πολίτης


Απόφαση Γ.Σ. :
7η Συνεδρία / 17-7-2013

Α.Μ. Δ0026 Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Γεωπολιτική Ανάλυση και Γεωστρατηγική Σύνθεση με καθορισμό Μαθηματικών και Προβλεπτικών Υποδειγμάτων, των Δικτύων Αερομεταφορών και των Κόμβων Ειδικών Αεροπορικών Εφαρμογών, στο Γεωγραφικό Σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελληνική Οπτική».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης  Μάζης  (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας
 • Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

Απόφαση Γ.Σ. :
7η Συνεδρία / 17-7-2013

Α.Μ. Δ0027 Πραχαλιάς Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Κατασκευή γεωπολιτικού προβλεπτικού υποδείγματος τάσης ανακατανομής ισχύος στο γεωπολιτικό σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου, με γεωπολιτικό παράγοντα το ισλαμιστικό κίνημα και την επιρροή του στα ενεργειακά
κοιτάσματα της περιοχής. Περιπτωσιολογική μελέτη, η περίπτωση της Ελλάδας».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας
 • Μάριος Ευρυβιάδης


Απόφαση Γ.Σ.
7η Συνεδρία/ 17-7-2013 

Α.Μ. Δ0028 Παναγιώτα Κεχαγιά

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Ανάλυση και Κωδικοποίηση μεταφραστικών σφαλμάτων. Εμπειρική έρευνα μέσω σωμάτων μεταφρασμένων κειμένων της Ελληνικής, Αγγλικής, Γερμανικής και Τουρκικής».Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλ)
 • Ελένη Σελλά 
 • Μαρία Μαυροπούλου


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 10-6-2014 

Α.Μ. Δ0030  Ευδοξία Καψαλάκη 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Η γλώσσα της μακροοικονομίας, την περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής προσαρμογής 2010-2017 : Σημασιολογική και πραγματολογική διερεύνηση της μεταβολής και της διακύμανσης της,υπό το πρίσμα της συστηματικής επαφής Αγγλικής- Ελληνικής μέσω της μεταφραστικής διαδικασίας, με αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων».


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης (επιβλ)
 • Ιωάννης Μάζης 
 • Παναγιώτης Πετράκης


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 10-6-2014 

Α.Μ. Δ0032 Μαρία Χριστοφιλοπούλου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Η διαγλωσσική παρεμβολή κατά τη μεταφραστική διαδικασία : Μελέτη στο λεξιλογικό και συντακτικό επίπεδο μέσα από σώμα συγκρίσιμων ειδικών -οικονομοτεχνικών και νομικών- κειμένων στην Αγγλική ,την ελληνική και την Γερμανική».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Σαριδάκης(επιβλ)
 • Ελένη Σελλά 
 • Φρειδερίκη Μπατσαλιά


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 10-6-2014 

Α.Μ. Δ0033 Γεώργιος-Ορίωνας Μαριάς

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Η Γεωπολιτική Προσέγγιση της Ελληνικής Πολιτικής Ασφάλειας στην Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης(επιβλ)
 • Μάριος Ευρυβιάδης
 • Γεώργιος Βοσκόπουλος


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 10-6-2014 

Α.Μ. Δ0036 Κωνσταντίνου Αχιλλείου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
«Γεωπολιτική Συστημική Ανάλυση της ανακατανομής ισχύος στη Μέση Ανατολή ως προς τον Γεωπολιτικό Παράγοντα του Ισλαμιστικού Κινήματος: Δημιουργία Μαθηματικού Υποδείγματος Ποσοτικής και Ποιοτικής Παρουσίασης της ανακατανομής ισχύος»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών 

  και  Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών  του ΕΚΠΑ (επιβλέπων)   

 • Νικόλαος Ιω. Δάρας, Καθηγητής του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

 • Μιχαήλ Ν. Βραχάτης, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου Πατρών


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 25-11-2014 

Α.Μ. Δ0038 Μαρίας Νέμετς 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

«Γεωπολιτισμική ανάλυση του ψυχολογικού παράγοντα στο σύμπλοκο Ελλάδος-Σερβίας-Fyrom και η εξωσυστημική παρέμβαση της νέο-οθωμανικής Τουρκίας»


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του  Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (επιβλέπων).

 • Γεώργιος Βοσκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Απόφαση Γ.Σ.
1η Συνεδρία/ 25-11-2014 

Α.Μ. Δ0039 Ξανθίπη Δωματιώτη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:


"Θεωρία και Εφαρμογή της Συστημικής  Γεωπολιτικής Αν αλύσεως: Η Υπερβορεία Τήξις των Πάγων ως Γεωπολιτικός Παράγων των γεωστρατηγικών Ανταγωνισμών στο Σύμπλοκο των Παρακτίων Χωρών του Αρκτικού Κύκλου και μελέτη των γεωπολιτικών τους επιπτώσεων στο Υποσύστημα του Ανασχετικού Δακτυλίου της Μεσογείου-Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Θεωρητική δοκιμασία ισχύος του Γεωπολιτικού  Υποδείγματος του  N.J.Spykman"


Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλ)
 • Κωνσταντίνος Υφαντής
 • Amikam Nachmani


Απόφαση Γ.Σ.
5η Συνέλευση 18-01-2018

Α.Μ. Δ0040 Θεολόγος Συμεωνίδης 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:


«Ο Εναέριος Χώρος Ανατολικής Μεσογείου και η Γεωπολιτική διάσταση των παραβιάσεων του FIR και παραβιάσεων Εθνικού Εναερίου Χώρου από το 1974 μέχρι το 2015: οι γεωστρατηγικές  εξελίξεις στο πλαίσιο του θαλάσσιου χώρου Ελλάδας-Κύπρου» .

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Μάζης (επιβλ)
 • Κωνσταντίνος Υφαντής
 • Γεώργιος Βοσκόπουλος


Απόφαση Γ.Σ.
5η Συνεδρία 03-07-2015 

A.M: Δ0044 Ιωάννης Δανδουλάκης

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

«1821-1831: Το κρατοκεντρικό σύστημα της Βεστφαλίας μετά το Κογκρέσο της Βιέννης, η Ελληνική Επανάσταση και η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Μάζης Ιωάννης (επιβλ.)
 • Παναγιώτης Ήφαιστος
 • Χαράλαμπος Παπασωτηρίου 

Απόφαση Γ.Σ.
5η Συνεδρία 08-04-2016

A.M: Δ0046  Σμαρώ Βαλαβανίδου

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Κεμαλικός Εθνικισμός :Η εθνική διαπαιδαγώγιση μέσα από τα λαϊκά περιοδικά (1923-1945)".

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ευθυμία Κάννερ  (επιβλέπων)
 • Ιωάννης Μάζης 
 • Κων/νος Γώγος

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνεδρία 30-11-2016

A.M: Δ0047  Άγις-Γεώργιος Δήγκας 

 Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

"Μαθηματική προτυποποίηση της θεωρητικής προσεγγίσεως της Σύγχρονης Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως κατά τον Ι.Θ.Μάζη".

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ιωάννης Θ. Μάζης (επιβλέπων)
 • Κων/νος Γρίβας           
 • Νικόλαος Δάρας

Hμερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνεδρία/ 30-11-16 και 6η Συνεδρία/ 17-2-2017 (καθορισμός θέματος)

Α.Μ.: Δ0048 Ευαγγελία Χαλδαιάκη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Η δημοτική μουσική στις τουρκόφωνες και ελληνόφωνες μουσικές συλλογές της ύστερης οθωμανικής περιόδου: λαϊκός πολιτισμός και διακοινοτικές σχέσεις"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Ευθυμία Κάννερ (επιβλέπων)
 • Παναγιώτης Πούλος
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

7η συνεδρία/ 29-06-17

Α.Μ.: Δ0049 Λάμπρος Πατσαβέλλας

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Ο πόλεμος εις το Ισλαμικόν και το Διεθνές Δίκαιον"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κυριακός Νικολάου-Πατραγάς (επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Ειρήνη Χριστινάκη- Γλάρου

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

1η συνεδρίαση 4/10/2018

Α.Μ.: Δ0050 Σοφία Μπουντουράκη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

"Η Τουρκική Ισλαμιστική Διανόηση τη δεκαετία του 1960: Η περίπτωση του Sezai Karakoc"

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κωνσταντίνος Γώγος  (επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Prof. Dr. Eylem Akdeniz Goker (Altinbas University)

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

1η συνεδρίαση 4/10/2018


Άγγελος Υψηλάντης 

«Αι Χριστιανικαί Κοινότητες ως ισλαμικώς προστατευόμεναι (άχλ αλ-δέμα) εν Ιεροσολύμοις από της ισλαμικής κατακτήσεως μέχρι της καταλύσεως του Οθωμανικού κράτους»

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Κυριάκος Νικολάου-Πατραγάς (Επιβλέπων)
 • Ιωάννης Θ. Μάζης
 • Αιμιλία Θεμοπούλου

Ημερομηνία Καθορισμού Θέματος (Απόφαση Γ.Σ):

3η συνέλευση 4-12-2018