Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

 

 

ΠΕΔΙΟ: Μεταφραστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: Η Διαγλωσσική Μετάφραση ως Διαπολιτισμική Μεταφορά.

Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Σαριδάκης, Τμήμα Τ.Σ.Σ.Α.Σ.  - ΕΚΠΑ

Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγήτρια κ. Ελένη Σελλά, Τμήμα Τ.Σ.Σ.Α.Σ.  – ΕΚΠΑ

                                             Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Irina V. Tresorukova, Φιλολογική

                                                  Σχολή του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ – Μόσχα

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 06/06/2016


  • Α.Μ. Δ0055 ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΜΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ: Μεταφραστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Ποιοτική ανάλυση της παραγωγής γραπτού λόγου στην Τουρκική»

Επιβλέπων: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. του ΕΚΠΑ 

Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κα Φρειδερίκη Μπατσαλιά και η Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 25/09/2019

 

  • Α.Μ.: Δ0056 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΠΕΔΙΟ: Μεταφραστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: «Διδακτική της Τουρκικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, με παράλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

Επιβλέπων: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. του ΕΚΠΑ 

Συμβουλευτική Επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. του ΕΚΠΑ κ. Αριστοτέλης Μητράρας και ο Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του ΕΚΠΑ  κ. Αθανάσιος Μιχάλης

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 25/09/2019