Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

ΠΕΔΙΟ: Μεταφραστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: Η Διαγλωσσική Μετάφραση ως Διαπολιτισμική Μεταφορά.

Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Σαριδάκης, Τμήμα Τ.Σ.Σ.Α.Σ.  - ΕΚΠΑ

Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγήτρια κ. Ελένη Σελλά, Τμήμα Τ.Σ.Σ.Α.Σ.  – ΕΚΠΑ

                                             Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Irina V. Tresorukova, Φιλολογική

                                                  Σχολή του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ – Μόσχα

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 06/06/2016