Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

 

  •  Α.Μ. MΔ2019002 ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΜΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ: Μεταφραστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Ποιοτική ανάλυση της παραγωγής γραπτού λόγου στην Τουρκική»

Επιβλέπων: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. του ΕΚΠΑ 

Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κα Φρειδερίκη Μπατσαλιά και η Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 25/09/2019

 

  • Α.Μ.: ΔM2019003 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΠΕΔΙΟ: Μεταφραστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: «Διδακτική της Τουρκικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, με παράλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

Επιβλέπων: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. του ΕΚΠΑ 

Συμβουλευτική Επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. του ΕΚΠΑ κ. Αριστοτέλης Μητράρας και ο Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του ΕΚΠΑ  κ. Αθανάσιος Μιχάλης

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 25/09/2019