Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παρουσιάσεις προόδων Υποψήφιων Διδακτόρων

Παρουσιάσεις προόδων Υποψήφιων Διδακτόρων

26-11-22

Ανακοίνωση Παρουσίασης Προόδου Δ. Δ. Σουχαντ Νιερατ

14-10-22

Ανακοίνωση Παρουσίασης Προόδου Υποψήφιου Διδάκτορος κου Μελέκου Γεώργιου

28-09-22

Ανακοίνωση Παρουσίασης Προόδου Υποψήφιου Διδακτορος κ. Φανίδη

20-07-22

Ανακοίνωση Παρουσίασης Προόδου κ. Καλυβιώτης

13-12-19

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κα. Σ. Μπουντουράκη

10-12-19

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Γ. Κατσάνου

31-10-19

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κα. Χαλδαιάκη

16-04-18

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κα. Αχλάδη

09-11-2017

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων

13-09-2017

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Γ. Κατσάνου

28-06-2017

Παρουσίαση  προόδου διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων

21-09-2016

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Θ. Συμεωνίδη.

05-09-2016

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Roni  Bou Saba.

23-05-2016

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Γ. Κατσάνου.

12-05-2016

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Düriye Gökçebağ

31-03-2016

Παρουσίαση  προόδων  διδακτορικών  διατριβών υποψηφίων διδακτόρων

19-12-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Γεωργίου- Ορίωνα  Μαριά

27-11-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Κ. Χαροκόπου.

18-11-20105

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Φ. Παπαλλή 

09-11-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Ε. Αχλάδη 

23-10-2015

Παρουσίαση  προόδου διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων

15-10-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Γεωργίου- Ορίωνα  Μαριά

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Ρόνι Μπου Σάμπα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΣ Ημερίδα ομαδικών παρουσιάσεων προόδου διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων

28-09-2015

Ανακοίνωση αναβολής παρουσίασης προόδων κ. Π Κεχαγιά

23-09-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Α. Καβαρλίγκου

31-08-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Π. Κεχαγιά

22-07-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Σουχάντ Νιεράτ

26-06-2015

Anακοίνωση παρουσίασης προόδων-Duriye

24-06-2015

Aνακοίνωση παρουσίασης προόδων-Γιούλη- 2015

24-06-2015

Anακοίνωση παρουσίασης προόδων-Ρομποπούλου- 2015

24-06-2015

Aνακοίνωση παρουσίασης προόδων-Σανλίογλου- 2015

15-06-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Μούκα

22-04-2015

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Μπαλαφούτα

19-03-2015

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Καζαντινού

12-11-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδων κ. Πραχαλιάς

16-5-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Κατσάνος

09-04-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Νικολαϊδη

01-04-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Παπαλλή

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Σάμπα

28-03-2014

Ανακοίνωση αναβολής παρουσίασης προόδου 

19-03-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Duwat

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Καβαρλίγκου

18-03-201

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Αλεξόπουλου

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Ρομποπούλου

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Σανλίογλου

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Suhad

11-03-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ.Αχλάδη

03-02-2014

Ανακοίνωση παρουσίασης προόδου κ. Δενιόζου

16-01-2014