Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Γενική παρουσίαση

Γενική Παρουσίαση

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Τμήμα αυτή τη στιγμή διαθέτει δύο Προγράμματα Σπουδών.

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και πριν, δηλ. ισχύει για τους φοιτητές των οποίων οι Α.Μ. αρχίζουν από 15702003, 15702004, 15702005, 15702006 και 15702007.

 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εξής, δηλ. ισχύει για τους φοιτητές των οποίων οι Α.Μ. αρχίζουν από 15702008, 15702009 15702010 και 15702011.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  • Δείτε επίσης και τον πίνακα περιγραφής προαπαιτούμενων μαθημάτων (pdf) (excel).