Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Οι ραγδαίες και συνεχείς μεταβολές στο διεθνές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και οι άμεσες συνέπειές τους στο ρόλο του σύγχρονου εργαζόμενου, έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα της εξοικείωσης των φοιτητών με τα καθήκοντα και τα πεδία της μελλοντικής τους επαγγελματικής απασχόλησης.

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων και των σύγχρονων αναγκών των φοιτητών, το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, προχωρά στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», το οποίο είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, συμβάλλοντας στη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των φοιτητών.

 

Υλοποίηση

Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς που ασχολούνται με θέματα:

- Ιστορίας και Πολιτισμού

- Πολιτικής και Οικονομίας

- Γλώσσας, Φιλολογίας και Γλωσσολογίας

με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους και νέες επιστήμονες και ερευνητές, να βελτιώσουν τις πρακτικές τους δεξιότητές και να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, 9 φοιτητές θα εργασθούν στους επιλεγμένους φορείς για τέσσερεις μήνες, κατά την διάρκεια των οποίων θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον αρμόδιο για τη συνολική εποπτεία των φοιτητών επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

 

Eπικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τυχόν απορίες ή ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

praktiki[at]turkmas.uoa[dot]gr

 

Τρέχοντα - Ανακοινώσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση