Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Έναρξη μαθημάτων 01-10-2019

  Έναρξη μαθημάτων 17-02-2020

 http://www.ppp.uoa.gr/fileadmin/ppp.uoa.gr/uploads/photo/PROSOXH_.jpg    Επειδή πιθανόν να γίνονται αλλαγές/τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Μαθημάτων , παρακαλούνται οι φοιτητές μας να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα, για να ενημερώνονται.