Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποστήριξη Φοιτητών » Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ορίζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με σκοπό να συνδράμουν στο μέτρο του δυνατού τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι διδάσκοντες του Τμήματος που βοηθούν τον φοιτητή ή την φοιτήτρια σε ακαδημαϊκά θέματα με στόχο την καλλίτερη οργάνωση των σπουδών τους, όπως η επιλογή μαθημάτων ή κατευθύνσεων, η διαχείριση προβλημάτων με το πρόγραμμα σπουδών και η διασαφήνιση αποριών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Επίσης, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Φοιτητική Μέριμνα και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του ΕΚΠΑ.

Ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν οριστεί στο Τμήμα μας οι εξής:

  • για τα θέματα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας η κ. Ε. Σελλά (elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr), με αναπληρωτή τον κ. Αρ. Μητράρα (amitraras@turkmas.uoa.gr)
  • για τα θέματα Οθωμανικής και Σύγχρονης Ιστορίας η κα Αιμ. Θεμοπούλου (athemop@turkmas.uoa.gr), με αναπληρώτρια την κ. Ευθ. Κάννερ (canner@turkmas.uoa.gr)
  • για τα θέματα Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής της Τουρκίας ο κ. Κ. Γώγος  (kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr), με αναπληρωτή τον κ. Η. Ηλιόπουλο ( i_iliopoulos@turkmas.uoa.gr)