Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποστήριξη Φοιτητών » Ετήσια Βραβεία Αριστείας (IKY / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Ετήσια Βραβεία Αριστείας (IKY / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Ετήσια Βραβεία Αριστείας (IKY / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Το βραβείο απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου Τμήματος ΑΕΙ, εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του οικείου ΑΕΙ (τετραετής, πενταετής φοίτηση κ.λπ.) για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Βράβευση των καλύτερων φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με στόχο την επιβράβευση των αρίστων φοιτητών/φοιτητριών θεσμοθέτησε το 2022 την απονομή τιμητικών επαίνων σε φοιτητές και φοιτήτριες με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση.

Συγκεκριμένα:

  • Αριστείο απονέμεται στον/στην πρώτο/η σε βαθμολογία πτυχιούχο του Τμήματος.
  • Έπαινος απονέμεται στον δεύτερο καλύτερο σε ακαδημαϊκές επιδόσεις πτυχιούχο του Τμήματος.
  • Εύφημος μνεία απονέμεται στον τρίτο καλύτερο σε ακαδημαϊκές επιδόσεις πτυχιούχο του Τμήματος.

Προβλέπεται η ανάρτηση και δημόσια ανακοίνωση των επαίνων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.