Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποστήριξη Φοιτητών » Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Αποστολή της της είναι: η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας έχει οριστεί ο κ. Αντ. Δεριζιώτης (aderiziot@turkmas.uoa.gr) με αναπληρώτρια την κ. Ευθ. Κάννερ (canner@turkmas.uoa.gr)