Ελληνικά » Το Τμήμα » Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

 

Γενικές Πληροφορίες

Διεύθυνση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος μεταφέρθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή στη βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη, 5ος όροφος και θα εξυπηρετεί  τους φοιτητές .

Τηλέφωνο: 210 3689533

Fax: 

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη από 09.00 π.μ. έως 19.30 μ.μ. και Παρασκευή από 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. 

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο

Η Βιβλιοθήκη και η συλλογή της έχει ως αποστολή της την καλλιέργεια, την προαγωγή, τη διάδοση και τη μελέτη της λογοτεχνίας, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών και της οικονομίας της Τουρκίας. Στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος καθώς και εξωτερικών ερευνητών.

Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 2.500 βιβλία. Η αναζήτηση γίνεται μέσω OPAC (ηλεκτρονικού καταλόγου).

Υπηρεσίες

 

Πολιτική Δανεισμού

 

 

Λοιπές υπηρεσίες