Ελληνικά » Το Τμήμα » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση

Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση

 

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών στεγάζεται στο κτήριο της οδού Δραγατσανίου 4 στο κέντρο της Αθήνας.