Ελληνικά » Το Τμήμα » Επιστημονικά Εργαστήρια » Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας » "Ερευνητικές εργασίες εκπονηθείσες από επί πτυχίω φοιτητές παν/μίων της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου"

"Ερευνητικές εργασίες εκπονηθείσες από επί πτυχίω φοιτητές παν/μίων της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου"

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

1

 

Estelle Briot

l'Ecole Polytechnique à Paris

Η παρουσία της Γαλλίας στη Συριακή κρίση κατά την περίοδο 2011-2017

Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης