Ελληνικά » Το Τμήμα » Επιστημονικά Εργαστήρια » Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Πληροφορικής

 

 

Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφορικής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

Το Εργαστήριο Πληροφορικής  του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών επιδιώκει αξιόλογο κοινωνικό στόχο, αφού στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του αποσκοπείται η εκπαίδευση των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες, η συστηματική άσκηση και εξυπηρέτηση των φοιτητών του κεντρικού ελληνικού πανεπιστημίου, των αντιστοίχων ειδικοτήτων, στην αναζήτηση ηλεκτρονικά διαθέσιμων στοιχείων για τις σπουδές τους (π.χ. μέσω του διαδικτύου), η σύνταξη εργασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά ακόμη και η αντιμετώπιση πρακτικών πλευρών των σπουδών τους (ηλεκτρονικές εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων κ.ά.) και η παροχή υποστηρικτικού έργου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Στο Εργαστήριο διδάσκονται τα μαθήματα "Εισαγωγή στην Πληροφορική I" και "Εισαγωγή στην Πληροφορική II", τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου.

Λόγω έλλειψης χώρου, για την παρακολούθηση του μαθήματος Πληροφορικής έχουν σχηματιστεί δύο (2) τμήματα.

Τμήμα Α: Πρωτοετείς φοιτητές με Α.Μ που καταλήγουν από ...00001 -> ...00030

Τμήμα Β: Πρωτοετείς φοιτητές με Α.Μ που καταλήγουν από 00031 -> ...

Η ύλη που καλύπτεται στα σεμινάρια θα περιλαμβάνει γενικές γνώσεις για την επιστήμη των υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, χρήση του Open Office και κατασκευή ιστοσελίδων.

Tις υπόλοιπες ώρες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στους υπολογιστές με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.


Κατανομή διδακτέας ύλης ανά εβδομάδα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομάδα

Σύνοψη Εργαστηρίου

1

Εισαγωγή στους υπολογιστές, γενιές υπολογιστών, κατηγορίες υπολογιστών, υλικό Η/Υ.

2

Βασικά μέρη Η/Υ, επικοινωνία μεταξύ CPU και κύριας μνήμης. Μονάδες μνήμης. Ασκήσεις.

3

Λειτουργία σκληρών δίσκων, διαμέριση και κατακερματισμός δίσκου. Εισαγωγή στα γραφικά υπολογιστών, εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών. Ασκήσεις.

4

Εισαγωγή στους αλγόριθμους.

5

Εισαγωγή στο λειτoυργικό σύστημα Linux. Σύστημα αρχειοθέτησης, διεργασίες λειτουργικών συστημάτων, εύρεση αρχείων, εκτέλεση εντολών, τύποι αρχείων και μετατροπές από τον ένα τύπο στον άλλο. Ασκήσεις.

6

Περιήγηση στο λειτoυργικό σύστημα Linux. Χρήση του πίνακα ελέγχου.

7

Πρόοδος 1

8

Libre Office - Text Documents (1ο μέρος)

9

Libre Office - Text Documents (2ο μέρος)

10

Libre Office - Text Documents (3ο μέρος)

11

Πρόοδος 2

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομάδα

Σύνοψη Εργαστηρίου

1

Libre Office - Presentations (1ο μέρος)

2

Libre Office - Presentations (2ο μέρος)

3

Libre Office - Presentations (3ο μέρος)

4

Ασκήσεις στο Οpen Office - Presentations (1o set)

5

Πρόοδος 1

6

Libre Office - Spreadsheets (1ο μέρος)

7

Libre Office - Spreadsheets (2ο μέρος)

8

Libre Office - Spreadsheets (3ο μέρος)

9 Κατασκευή ιστοσελίδων (1o μέρος)

10

Κατασκευή ιστοσελίδων (2o μέρος)

11

Πρόοδος 2