Ελληνικά » Το Τμήμα » Γραμματεία

Γραμματεία

 

Γραμματέας

Δήμητρα Πάππου

dppa[at]turkmas.uoa[dot]gr

 

Διοικητικό Προσωπικό

 Σοφία Ιωαννίδου  sioannidou[at]uoa[dot]gr  210 368 9582

 Πέτρος Παπαδόπουλος

 pepapad[at]uoa[dot]gr  210 368 9588