Ελληνικά » Χρήσιμα έντυπα » Χρήσιμα έντυπα ΕΚΠΑ

Χρήσιμα έντυπα ΕΚΠΑ

 

Στη σελίδα  http://docs.uoa.gr/ θα βρείτε διάφορα χρήσιμα έντυπα του ΕΚΠΑ, όπως:

 

  • Εγκριτικά σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.α.