Ελληνικά » Erasmus

ERASMUS

  • Πληροφορίες σχετικά με τo πρόγραμμα ERASMUS+/ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος:             

 Για την ενημέρωσή σας έχει αναρτηθεί στο youtube του ΕΚΠΑ ένα video-παρουσίαση με βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και οδηγίες για το πρώτο στάδιο των αιτήσεων των φοιτητών.

Το video μπορείτε να το βρείτε:

- στο κανάλι του ΕΚΠΑ στο youtube (ΕΚΠΑ NKUA): https://youtu.be/CAL8HgVEbhk?si=iRludIklfCu2Evne
- στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html (το πρώτο video πάνω δεξιά). Το link είναι:
http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/video/Erasmus_spoydes_2024-2025__9__.mp4

Καλή επιτυχία στις αιτήσεις σας!

Turkish Studies and Modern Asian Studies, Courses Offered for CIVIS and ERASMUS

Winter Semester

Spring Semester

 

Incoming Erasmus students, click here for Faculty information in English.