Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 

Α' Κύκλος Σπουδών ( Μ.Δ.Ε.)

Β' Κύκλος Σπουδών (Δ.Δ.)

Διδακτορικό Δίπλωμα Δ.Δ.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση για τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών για τους Υποψήφιους Διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/17 (4-8-17)

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών για τους Υποψήφιους Διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/17 (4-8-17)

 

  Σύνδεσμοι

 

Μεταδιδακτορικοί  ερευνητές