Ελληνικά » Πτυχιούχοι του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ.

Ανακοίνωση Ημερών Καριέρας 2023 και Μήνυμα προς τους Φοιτητές

ΠΕ κωδικός για τους αποφοίτους του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε πως βάσει του ΦΕΚ 232/17-12-2022 τ. Α΄ το οποίο αφορά τον Καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο), οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ αποκτούν, πλέον, ειδικό “ΠΕ ξένων γλωσσών” (βλ. σελ. 7570).

Επίσης, η γνώση της Τουρκικής σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται
(και) με το Πτυχίο του Τμήματος - Άρθρο 10, 2α (βλ. σελ. 7544).

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).
ΠΔ85-2022 ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ