Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, από τον Νοέμβριο του 2009 και σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση της γνώσης της Τουρκικής γλώσσας στο πλαίσιο  της διενέργειας των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας.

Το Τμήμα μετέχει στο έργο "Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας"  από τον Σεπτέμβριο του 2011. Το εν λόγω έργο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.)

Οι εξετάσεις ΚΠΓ τουρκικής γλώσσας διεξάγονται άπαξ του έτους, κάθε Νοέμβριο.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ελένη Σελλά  elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr